Det är resultatet av den granskning som LO-TCO:s Rättsskydd har gjort av pensionsfrågan. Nu begär Seko lokala förhandlingar med alla de tre inblandade företagen: Relacom, Flextronics och Teliasonera.