Svenskt Näringsliv är i sin rapport om avtalsrörelsen 2007 starkt kritiskt till fackförbundens agerande. Framför allt mot sättet att använda sig av strejkvarsel under pågående medling. Svenskt näringslivs vice vd Jan-Peter Duker kallar fackförbundens agerande för ”maktarrogans”.
I Svenskt Näringslivs rapport räknas 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under fjolårets avtalsrörelse upp, däribland tas Seko:s varsel om stridsåtgärder gällande en strejk vid ett tiotal företag och blockad mot övertidsarbete, mertid, in- och utlåning och inhyrning av personal, upp som exempel.
”SEKO varslade om strejk som skulle stoppa exempelvis bygget av Botniabanan och Norra länken. Det påstådda motivet var villkoren för säsongsarbetare. Det verkliga motivet var att få behålla granskningsarvodena”, skriver Svenskt Näringsliv i sin rapport.
Anklagelserna upprör Sekos ordförande Janne Rudén:
– I stort ägnade vi förhandlingstiden åt tillsvidareanställning för beläggningsarbetarna. Man kan ha sina krav och uppfattningar, men när de ska torgföras bör man vara mycket mer seriös än så här. Detta är sandlådenivå. Svenskt Näringsliv vrider det här för att visa upp en negativ bild av oss där vi är totalt ansvarslösa. Att våra varsel inte skulle ha med grunden i avtalet att göra utan med helt andra saker som inte rör medlemmarna är anmärkningsvärt.
Han understryker att arbetsgivarna kvalificerat sig för de varsel som är lagda.
–Med råge, säger han.