I det nya kontraktet övertar bolaget även underhållsansvaret för tågvagnarna från Tågia.
–.Vår personal flyttar över till Roslagståg. Det rör sig om 35 personer, säger Johan Staaf, chef för Tågias lokalbanor.
DSB Sverige består av dotterbolagen Roslagståg AB och DSB Tågvärdsbolag AB.
Roslagståg AB ansvarar för trafiken på Roslagsbanan. DSB äger 60 procent av Roslagståg AB medan Svenska tågkompaniet äger 40 procent.
Roslagståg har för närvarande cirka 200 anställda.