– Green cargo har tappat 20 procent av transportvolymen de senaste månaderna på grund av finanskrisen. Allt pekar mot att företaget kommer att varsla om uppsägningar, men hur stor övertaligheten blir har vi inte en aning om, säger Inge Josefsson som är ordförande i Sekos företagsfack på Green cargo.
– Vi vet att cirka 300 personer ska gå i pension fram till 2011. Det kommer troligen ett stimulanspaket för att få dem att sluta i förtid. Men om transporterna fortsätter att minska är risken stor att det blir ännu fler som måste gå.
För att lindra verkningarna har fack och företag kommit överens om att prioritera utbildning, att skjuta på semesterplaneringen och att uppmana de anställda att ta ut innestående ledigheter under första kvartalet 2009.
– Vi vill att man tar ut ledigheten i hela veckor, det är inte meningen att arbetsgivaren ska kunna använda intjänad ledighet för att fylla ut luckor i schemat.
Den som tar ut sparad semester måndag till fredag får därför ledigt med lön såväl veckoslutet före som efter, även om man skulle ha tjänstgjort under helgen. Den som tar ut dagkontodagar behöver bara ta ut fyra dagar för att vara ledig fem. Var femte ledig dag betraktas som tjänstledighet med lön.
Erbjudandet gäller även för dem som redan hunnit söka och få beviljat ledighet under samma period.
Eftersom volymerna för nästa år är svåra att förutse har man flyttat fram semesterplaneringen från den 31 december i år till 31 mars 2009.