Förslaget på en ny arbetslöshetsförsäkring urholkar försäkringens legitimitet. Det konstaterar A-kassornas samorganisation (SO) efter en hearing på Näringsdepartementet om förslaget.
Kritiken från SO gäller dels förslagets innehåll. SO skriver i ett pressmeddelande att förslaget särskilt drabbar de som har korta anställningar och låga arbetstidsmått, låg lön och svag anknytning till arbetsmarknaden, ofta kvinnor, invandrare och ungdomar. Enligt SO kan allt detta vara en effekt regeringen faktiskt vill uppnå.
Kritiken riktar även in sig på den korta som förändringarna ska genomföras på. Enligt a-kassorna är den för kort för att man ska kunna garantera att förslaget införs på ett rättssäkert sätt.
LOs vice ordförande Leif Håkansson säger i en kommentar till regeringens hearing att förslagen ger en sämre försäkring till ett högre pris
– Regeringens förslag försämrar förutsättningarna för en fungerande arbetsmarknad. Trots att regeringen vill se detta som en jobbpolitik, är riskerna uppenbara att det istället leder till färre jobb.
– De personer som har svårast att hitta ett jobb får det extra tufft med regeringens förslag. De löper en avsevärd risk att hamna utanför arbetsmarknadsförsäkringen. Då blir de istället hänvisade till försörjning från exempelvis socialbidrag. Detta leder i sin tur till att de kommer ännu längre bort från den reguljära arbetsmarknaden och får än svårare att finna en anställning.
Även LOs representantskap riktar i ett uttalande hård kritik mot försämringarna.
– Arbetslösheten beror inte på bristande vilja att söka jobb. Den beror på brist på jobb. Arbetslösheten är högre bland LO-förbundens medlemmar liksom bland dem som är födda i andra länder. Kvinnor är i klart högre utsträckning än män deltidsarbetslösa. Arbetslösheten har alltså en tydlig dimension av klass, kön och etnisk tillhörighet. Ändå vill den borgerliga regeringen nu göra arbetslösheten till den enskilde löntagarens ansvar.
I uttalandet sägs också att förslaget från regeringen kommer att tvinga fler arbetslösa att acceptera underbetalda jobb på en ny låglönemarknad.
SO är intresse- och serviceorganisation för Sveriges 36 a-kassor
På TCO förbereder man en anmälan till EU-kommissionen. Orsaken är att regeringens föreslagna förändringar i a-kassan innebär ett brott mot EU:s direktiv om att kvinnor och män ska behandlas lika i socialförsäkringarna.
Med förslaget blir det svårare för deltidsarbetande att få a-kassa eftersom arbetsvillkoret skärps så att den som får ersättning från a-kassan måste ha arbetat minst 80 timmar per månad under sex månaderna före arbetslösheten. Nu gäller 70 timmar
Det är drygt 5 procent av kvinnorna som arbetar mindre än 80 timmar i månaden och 2,7 procent av männen.