Tågkompaniet stämde Rikstrafiken efter att de upphandlat nattågstrafiken till Norrland 2003. Tågkompaniet hävdade att Connex, som vann upphandlingen, dumpat priset i sitt anbud bara för att komma in på marknaden.
I och med förlikningen mellan Rikstrafiken och Tågkompaniet läggs stridsyxan nu ner. På Rikstrafiken är man självkritiska.
– Myndighetens upphandling behöver utvecklas. Erfarenheten har visat att det uppenbarligen har funnits otydligheter i processen. Både Tågkompaniet och Riksrevisionsverket har pekat på att utvärderingskriterierna behöver göras mer transparanta och att upphandlingsprocessen generellt behöver förbättras. Vi avser att förbättra branschkunskapen i upphandlingarna genom att samarbeta mer med trafikverkens experter i upphandlingarna. Rikstrafiken behöver också vara tydligare på hur faktiska förbehåll och möjliga förbehåll i anbud ska hanteras, säger Staffan Widlert som är ny generaldirektör för Rikstrafiken.