Sekotidningen har tidigare berättat om teleteknikerna från det polska företaget Laczpolo som i vintras arbetade i Växjö och Malmöområdet.
När man från Sekos sida besökte kabelreparatörerna för att kontrollera deras lön fick man uppgift om att lönen var 1.400 euro i månaden.
Det motsvarar cirka 13.000 kronor vilket skulle betyda att lönen låg under avtalets miniminivå på 13.700 kronor.
I förhandlingar som följt hävdar företaget att den uppgivna lönen är en nettolön, alltså lön efter skatt, och att bruttolönen ligger på 16.500 kronor.
Det betyder att lönen ligger över det svenska avtalets lägsta nivå.
Jämfört med en svensk tekniker, som har en lön på cirka 22.000 kronor, tjänar dock den polska kollegan 5.000 kronor mindre.
leif.andersson@sekotidningen.se

Läs även:
Relacom bryter med polskt förtag – 2007-03-20
Underbetalda polacker ersätter Relacomanställda – 2007-02-23