Företaget, som sa upp alla lokala avtal i somras, är nu berett att på nytt teckna lokala avtal i enlighet med de tidigare avtalen.
Relacomaffären fick Seko att i december hota med att säga upp det tredje avtalsåret i det centrala telekomavtalet. I dag har det avgörandet flyttats fram till senast den 3 februari.
Under tiden ska Sekos koncernfack vid Relacom ta ställning till budet som företaget nu lämnat.
– Företagets agerande är ett tilltag som jag anser inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Avsikten med att säga upp alla avtal var ju att dumpa hela avtalskomplexet, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
Han menar att det är genom att förbundet centralt tryckt på och hotat med att säga upp det tredje året i telekomavtalet som företaget nu på nytt är berett att teckna lokala avtal.
– Den här historien är samtidigt en kraftfull signal för att i fortsättning inte ha allt för öppna centrala avtal med möjlighet till lokal reglering. I framtiden måste så mycket som möjligt in i det centrala avtalet.