Av de varslade kommer 350-400 att vara medlemmar i Seko.
Uppsägningsförhandlingar börjar nästa vecka.
Tidigare i år blev ett 80-tal anställda övertaliga eftersom Relacom koncentrerar samordning och produktionsplanering till två orter, Malmö och Umeå. Verksamhet på 15 orter försvinner.