Sammanlagt arbetar idag cirka 130 personer i verksamheten fördelade på 17 orter.
Det är produktionsstyrningen på Relacom Networks, och affärssamordning på Relacom Office som berörs. Allt ska nu koncentreras till Umeå och Malmö.
Förändringen innebär att i Malmö kommer cirka 30 anställda att finnas medan 60 anställda ska arbeta i Umeå, totalt blir alltså ett 90-tal personer kvar.
Alla berörda erbjuds omplacering till de orter som blir kvar. Inom två veckor ska man ha lämnat besked om man flyttar med eller ej.
Den som inte flyttar kommer att varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist.
Enligt Sölve Grönlund från Sekos koncernfack är det inte troligt att så många av den berörda personalen flyttar med.
Seko har i förhandlingarna med företaget reserverat sig mot beslutet att centralisera verksamheten till endast två orter. Seko vänder sig också mot att man säger upp personal nu då man inte vet vilka volymer som kommer att gälla 2010.