Förhandlingarna om uppsägningarna är ännu inte klara och från företagets sida vill man inte kommentera hur många det rör sig om.
Enligt ett brev till personalen från den tidigare Sverigechefen Stein Martinsen ska man i slutet av november vara klar med en analys av läget.
Enligt uppgift till Sekotidningen är det kostnadsjakten från uppdragsgivaren Telia som är orsaken till att de nu råder vad man kalla ”ekonomisk övertalighet” för cirka 400 personer.
Det är framför allt i regionerna Mitt, Väst, och Syd som Relacom vill minska personalstyrkan medan region Norr inte drabbas lika hårt.
Enligt brevet från Stein Martinsen är det inom Relacom bygg som man kommer att minska både den teknikiska och administrativa personalen men även leverans och service drabbas.
Beslutet att införa sexdagarsvecka har företaget tagit utan att i förväg förhandla med facket.