I ett brev till personalen skriver den nya Sverigechefen Camilla Sundström att frågan om hur personalen trivs är ”… en av våra mest prioriterade frågor framåt.”.
Undersökningen ska genomföras i mitten av mars och hon hoppas att så många som möjligt svarar på frågorna.
I brevet berättar Camilla Sundström att när hon nyligen genomförde en ”Roadshow” fick hon veta en del om vad personalen tycker. Bland annat reagerade många mot för mycket övertid och att det är svårt att få semester när man önskade.
Det här problemet vill Camilla Sundström lösa genom att ta in fler underentreprenörer. Inte bara svenska utan även företag från andra länder ska jobba ”… under perioder då vi har brist på egen personal …” skriver hon.
Att det finns andra fördelar för Relacom med utländska teletekniker nämner hon dock inte. Exempelvis att de polska teletekniker, som idag arbetar i Småland och som Sekotidningen tidigare berättat om, har en lön som ligger nästan 10.000 kronor under deras svenska kollegors.