För cirka ett år sedan var ett 50-tal teletekniker från Laczpol inhyrda av Relacom för att göra kabelarbeten i Småland och Skåne.
Det väckte då stor uppmärksamhet eftersom de polska teknikerna arbetade för en lön på 13.700 kronor vilket är minimilönen i det svensk kollektivavtalet.
Teknikerna, som varken talade svenska eller engelska, hade utrustats med en legitimation från Relacom. På baksidan av legitimationen uppmanades den som ville tala med teknikern att ringa ett angivet telefonnummer för att komma i kontakt med en tolk.
Enligt Relacom, som året innan hade sagt upp 270 av sina egna tekniker, var anledningen till att man anlitade Laczpol att det var brist på teletekniker.
Samarbetet avbröts dock efter några månader efter kritik från en del av Teliasoneras kunder då det var svårt att kommunicera med teknikerna som bara talade polska.
– Om Relacom tar hit polska teletekniker så är det viktigt att de i så fall arbetar under samma förutsättningar som svenska tekniker. Annars finns det en risk för att löner och andra villkor försämras för alla, säger Roger Andersson, Sekoombudsman med ansvar för telekomfrågor.