Enligt uppgifter till Sekotidningen har Relacom köpt 50,5 procent av Addgroup holding, det företag som äger Plus people.
Per Fredne, VD för Plus people, bekräftar att Relacom gått in som delägare men han vill inte uppge hur stor ägarandelen är.
Flera personer i Relacoms ledning sitter sedan tidigare i Plus peoples styrelse.