Cirkusen kring Relacom snurrar nu några ytterligare varv då VD Johan Ek i ett brev till samtliga medarbetare med ERB avtal, alltså möjlighet att gå i pension vid 60 års ålder, förklarar företaget ståndpunkt.
”Förhandlingarna är nu avslutade och dess resultat innebär att möjligheten till pension vid 60 eller 63 års ålder inte längre är möjligt”, skriver Johan Ek.
Det är dock inget som Sekos förhandlingsdelegation känner till.
I ett meddelande till medlemmarnas skriver man att ”Seko har ej avslutat ERB förhandlingarna” och att brevet från Johan Ek ”…är ett ensidigt beslut av arbetsgivaren.” Förhandlingsdelegationen skriver vidare att frågan nu kommer att lyftas till förbundsnivå.