– Mig veterligt är det här unikt. Av hävd har man legat kvar på sin gamla lön om man omplacerats till en tjänst med lägre lön. Här har företaget ensidigt bestämt den nya lönen. Tar de inte jobben de erbjuds blir de uppsagda, säger Christer Klingener som är ombudsman på Seko Göteborg.
Relacom har tagit in nya arbetsuppgifter och behöver personal som ska installera elmätare för automatisk fjärravläsning, så kallade AMR-installationer. Jobb som nu erbjuds dem som nyss fick besked om att de var övertaliga.
Några förhandlingar om lönesättning har företaget däremot inte genomfört. Istället har de ensidigt lönesatt de nya arbetsuppgifterna. Och lönerna stannar för de flesta mellan 2.000 och 3.000 kronor lägre i månaden.
Seko hävdar att Relacom brutit mot avtalet då de inte förhandlat om löner för de 16 som erbjudits de nya jobben i Göteborg och begär nu förhandlingar.