Sammanlagt rör det sig om cirka 70 personer av de drygt 180
Sekomedlemmar som Relacom sa upp i slutet av januari.
Genom att företaget sa upp anställda med möjlighet att gå i pension vid 60 års ålder, så kallade ERB:are, så tvingade man dem att ta pensioneringen även
om de egentligen inte ville. Alternativet var arbetslöshet och a-kassa.
– Frågan om att acceptera ERB:n eller inte ska vara upp till individen att
bestämma om. Genom att företaget sagt upp personen förstörde man den
valmöjligheten, säger Sölve Grönlund som förhandlar för Seko.
På uppsägningsbeskedet hade företaget dessutom kryssat i att den uppsagda
inte hade någon återanställningsrätt.
Enligt Sölve Grönlund är det ett klart brott mot reglerna i Las, lagen om
anställningsskydd.