Det är i region syd och väst som polska tekniker dykt upp.
Teknikerna har åkt i Relacoms bilar men varit klädda i kläder från Plus People.
Nyligen köpte Relacom det Örebrobaserade telekomföretaget Plus People och Relacom har även köpt det polska telekomföretaget Laczpol.
För några månader sedan begärde Plus People att få anlita polska och rumänska underentreprenörer och förhandlingar med Seko inleddes.
Det polska företaget som man ville anlita hette då Relacom Polen. Förhandlingarna slutade dock i oenighet och har hänskjutits till central nivå. Några centrala förhandlingar har ännu inte genomförts.
Men trots det har Relacom/Plus People gått vidare med de utländska underentreprenörerna. Vilket företag som nu är aktuellt är ännu inte klart.
Plus People har sedan en tid tillbaka bedrivit utbildning för polska och rumänska teletekniker i Örebro. Man har även anställt personal som talar polska och rumänska.
Vad de polska teleteknikerna får i lön är ännu okänt. Enligt fackliga företrädare som Sekotidningen talat med finns det risk för att Relacom/Plus People betalar avtalets minimilön som ligger på knappt 15.000 kronor i månaden.
Det här är inte första gången som Relacom försöker sänka lönekostnaderna genom att anlita utländsk arbetskraft med låga löner.
För drygt ett år sedan anlitade Relacom polska teletekniker som då fick en lön strax under minimilönen i telekomavtalet.
Många anställda ställer sig frågande till att Relacom nu tar in nya underentreprenörer samtidigt som man är i full färd med att säga upp egen personal. Detta samtidigt som det på många håll är ont om arbetsuppgifter.