Trots att omsättningen bara ökade måttligt har fjolåret gett Vattenfall en betydligt högre vinst än 2003, delvis tack vare en ökad produktion.
Kärnkraften slog produktionsrekord vid både Forsmark och Ringhalsgruppen, totalt ökade kärnkraftsproduktionen med 11,6 procent jämfört med år 2003.
Vattenkraften producerade också mer än vanligt; välfyllda vattenmagasin gav visserligen lägre elpriser men också 10,4 TWh mer än 2003.
Men Vattenfall fortsatte också att investera utomlands. I Polen ökade man sin ägarandel i polska försäljnings- och distributionsföretaget GZE till 75 procent.
I Tyskland köpte Vattenfall tre fjärrvärmeanläggningar i Berlin och har inlett diskussionerna om att köpa ett kraftvärmeverk i Hamburg och ett brunkolskraftverk i östra Tyskland. Dessutom har man beslutat förstärka sitt högspänningsnät i Tyskland för 2,3 miljarder kronor.
I Danmark har man lagt bud på statliga Elsam. En affär som ännu inte är avgjord.
Totalt hade Vattenfall vid årsskiftet 33.017 anställda, varav 8.129 i Sverige. Det är ändå en ökning med 200 personer jämfört med 2003.
Den absoluta merparten, 63 procent, finns i Tyskland.