Jämfört med 2007 var det 5,9 miljarder mindre som betalades ut till arbetslösa och jämfört med 2006 så halverades utbetalningarna 2008. Det framgår av statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
Sekos a-kassa betalade förra året ut 447 miljoner jämfört med 641 miljoner 2007 och 915 miljoner 2006.
Förra året fick knappt 330.000 personer ersättning vilket är 90.000 färre än året innan och 225.000 färre än 2006.
Enligt IAF var det den goda konjunkturen tillsammans med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som låg bakom de låga sifforna.