Den så kallade asfaltkartellen avslöjades för sex år sedan och idag har Stockholms tingsrätt kommit med sin dom. Företagen döms för att på hemliga möten under flera år ha bestämt vilka företag som skulle ta hem olika upphandlingar, framför allt i södra och västra Sverige.
Efter att kartellen avslöjades uppskattade Vägverket att kostnaderna sjönk med 20 procent.
Företagen som dömts att betala så kallad konkurrensskadeavgift är: Skanska, NCC, Vägverket, Peab Asfalt, Peab Sverige, Peab Asfalt Syd, Sandahls Grus & Asfalt, Kvalitetsasfalt i Mellansverige och Svenska Väg.
Ett antal av företagen överväger att överklaga domen.