31 av statens företag redovisade ett bättre, eller lika bra, resultat 2004 som 2003. De största vinstmaskinerna var Vattenfall, Posten, Teliasonera och LKAB, men det gick också bra för bland annat Akademiska hus, Vasakronan och Teracom.
Bland de statliga företagen som staten har marknadsmässiga krav på, har både SJ och Green Cargo vänt tidigare förluster till vinst. Detsamma gäller för de affärsdrivande verken Luftfartsverket och Sjöfartsverket.
Totalt gick 44 företag med statligt ägande med vinst under 2004.
Staten är Sveriges största företagsägare och förvaltar ett 60-tal företag med cirka 200.000 anställda.
anita.fors@seko.se

Läs mer på: www.regeringen.se/statligaforetag