Landets bemanningsföretag ökar sina vinster i rekordfart. Fjärde kvartalet 2005 omsatte branschen 3 miljarder kronor. De sektorer som ökar mest är teknik, IT och sjukvård. Och expansionen tycks inte mattas under 2006.
– Vi har inga indikationer på en vikande trend, säger Eva Östling Ollén, VD för bemanningsföretagen, till tidningen Dagens Nyheter.
105 000 personer arbetade under kortare eller längre perioder för något bemanningsföretag under 2005.