Sedan fyra år tillbaka finns redan denna skyldighet för personal som anställs inom barnomsorgen. Utredaren vill utvidga kravet till att omfatta även de som jobbar med vård av utsatta barn och ungdomar, oavsett om arbetet utförs på statliga, kommunala eller privata vårdhem.
Utdraget ska visa om den sökande åtalats för allvarliga våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott.