Mer än var fjärde kriminalvårdare har någon gång har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag. Detta är oacceptabla siffror anser SEKO – Facket för Service och Kommunikation, som organiserar de anställda inom kriminalvården.