– Slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, avdrag för pigjobb och nu planer på att slopa värnskatten. Det är inte konstigt att människor reagerar, säger Janne Rudén, förbundsordförande. Frågan som Temo ställde var: ”Vilken eller vilka grupper i samhället tror du gynnas mest av den politik som regeringen för?”
68 procent svarar: höginkomsttagare, 19 procent: medelinkomsttagare, 2 procent: låginkomsttagare, 5 procent: alla grupper och 5 procent: är tveksamma.