Det säger Frank Nilsson, pressekreterare hos näringsminister Maud Olofsson.
Alliansen har tidigare gjort klart att man har för avsikt att minska det statliga ägandet av företag.
Enligt Maud Olofsson är det endast ”..när tungt vägande skäl talar för detta..” som staten ska vara kvar som ägare.
Bland de företag som regeringen sagt även i fortsättningen ska vara kvar i statlig ägo finns Vattenfall och LKAB.
Telia är däremot med på listan över företag där regeringen vill minska statens ägande.