Företaget har problem med ekonomin och enligt regering krävs en försäljning för att Green Cargo ska kunna konkurrera på en avreglerad godsmarknad i Europa.