I de allmänna råd för utdelning av post som Post- och Telestyrelsen fastställde år 2005 framgår att alla som bor i flerfamiljshus senast den 1 januari 2011 ska få sin post utdelad i så kallade fastighetsboxar i entrén.
Sedan dess går det trögt. Kravet om fastighetsboxar har mött protester från flera stora fastighetsägare, som inte vill stå för kostnaderna, och har kritiserats för att vara otydligt. Därför förtydligade PTS sina råd i mars i år.
Då konstaterade myndigheten att det visserligen inte finns någon formell skyldighet för fastighetsägare att installera fastighetsboxar – men att Posten och övriga postoperatörer från den 1 januari 2001 har rätt att låta bli att dela ut post vid bostaden om fastighetsbox saknas.
Nu vill regeringen klarlägga förhållandet mellan PTS allmänna råd om postutdelning i tätort och utdelningsplikten.
– Vi är inte villiga att på något sätt begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Senast den 19 juni vill regeringen ha svar från PTS.