Tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet har man kommit överens om riktlinjerna för utredningen som ska göras av en parlamentarisk kommitté.
   Sekos vice ordförande, Tomas Abrahamsson, tycker att det finns viktiga uppgifter för utredningen:
   – Vi har inte något emot att det kommer in utländsk arbetskraft till Sverige, bara de får arbeta under svenska villkor. Det finns redan nu oseriösa arbetsgivare här som utnyttjar utländsk arbetskraft genom att betala löner långt under kollektivavtalen. Regelverket på arbetsmarknaden måste förstärkas så vi inte får en kader gästarbetare som dumpar villkoren.
   En första delrapport ska vara klar 1 mars 2005, slutrapporten den 1 mars 2006.