Inför valet hävdade Svenskt Näringsliv att det var ”nödvändigt” att privatisera Vägverket och Banverket. I en intervju i Sekotidningen sa infrastrukturminster Åsa Thorstensson i december att regeringen skulle se över inte bara Vägverket och Banverket utan även Luftfartsverket och återkomma med besked.
Nu kommer beskedet att Näringsdepartementet börjat arbetet med att bolagisera delar av Vägverket och Banverket.
– Syftet är att ytterligare minska konkurrenshämmande faktorer, förbättra förutsättningarna för konkurrensneutralitet och därmed bidra till en väl fungerande marknad, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en kommentar till dagens beslut.
Hon meddelar också att hon avser att berätta mer om det arbetet i budgetpropositionen för 2008.