Först och främst ska Energimarknadsmyndigheten analysera konsekvenserna av den hårda stormen i början av januari och hur arbetet med att bygga upp elnäten som förstördes av ovädret har fungerat.
Men regeringen vill också ställa krav på nätbolagen om att driftssäkra eldistributionen och reglera ersättningen till kunder som drabbats av långvariga elavbrott.
Samtidigt vill regeringen skärpa lagen om tvångsförvaltning av elnätsbolag och införa möjligheter att återkalla tillstånden för de elnätsbolag som missköter driftssäkerheten.
Den 30 april i år ska Energimarknadsmyndigheten redovisa förslag på hur allt detta ska gå till. Endast frågan om återkallande av tillstånd får längre tid, där ska ett förslag vara klart senaste den 30 oktober.