Idag lägger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin fram Sveriges första vindkraftsproposition någonsin. Propositionen innehåller flera konkreta förslag. Ett av dem är ett pilotprojekt som ska skjuta till stora summor pengar till landområden med bra vindförutsättningar. Ett annat är att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks. Det ska överhuvudtaget bli lättare att ge tillstånd till att bygga nya vindkraftverk.
Propositionen är en fortsättning på den energiuppgörelse som regeringen träffade 1997 med centern och vänsterpartiet. Propositionen stöds också av miljöpartiet.