Citybanan blir en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom centrala Stockholm – från Tomteboda i Solna till Årstabroarnas landfästen på Södermalm.
Citybanan ska lösa det gamla problemet med spårbrist söder om Stockholms central, ett problem som drabbar stora delar av järnvägstrafiken av landet.
Nu kommer Banverket att gå vidare med planeringen och presentera en detaljerad järnvägsplan, som ska prövas enligt plan- och bygglagen. Planerad byggstart är 2006 och banan ska vara klar för invigning 2011.
Kostnaden är beräknad till 7,5 miljarder kronor. Landstinget och Stockholm stad är ännu inte överens med Banverket om hur de kostnaderna ska delas.