Tillsammans med ett femtiotal skyddsombud från olika LO-förbund hade hon under gårdagen tagit sig till Mynttorget i Stockholm för att protestera mot beslutet. Hon lämnade också över lådor med runt 209 000 namnunderskrifter till regeringen.
– Det här kommer att innebära sämre arbetsmiljö för våra medlemmar, sa hon.
En av dem som protesterade mot beslutet var Ove Kjellin, huvudskyddsombud på Tågia:
– Det är en katastrof att man drar ner på Arbetsmiljöverkets inspektioner. Det här kommer att försvåra mitt arbete som skyddsombud.
Att forskningen på Arbetslivsinstitutet försvinner kallar han en ”katastrof”.
– Arbetslivsinstitutet har gett oss viktiga infallsvinklar när det gäller arbetsmiljön. Deras seminarier och föreläsningar har varit kanonbra.
Beslutet innebär att hela institutet läggs ner den 1 juli 2007 och att verksamheten på Arbetsmiljöverket skärs ned med ungefär en tredjedel.