Regeringen konstaterar Posten sköter sina åtaganden och att den minskning av postmängderna som förutspåtts av konkurrensen av elektroniska tjänster än så länge är begränsad. Under år 2005 minskade de adresserade försändelserna med 0,13 procentenheter.
Men eftersom konkurrensen på postmarknaden är begränsad anser regeringen att pristaket ska finnas kvar.
Inte heller kommer några förslag om vad som ska ske med Svensk Kassaservice. I väntan på besked om vad som ska hända med de riksomfattande betaltjänsterna, fortsätter regeringen att avsätta 400 miljoner kronor per år för de närmaste tre åren till Posten. Pengarna är en ersättning för att Posten sköter den grundläggande kassaservice som staten ansvarar för. Dock med reservationen att EU-kommissionen godkänner detta fortsattas statsstöd till Posten.
Men även om inga förändringar föreslås nu, så pågår arbetet med att bereda förslagen från Post- och kassaserviceutredningen i regeringskansliet.