I våras beslutade riksdagen om att skärpa las. Syftet var att stärka vikariernas rätt till fasta jobb och rensa upp i floran av anställningsformer.
Men med den nya regeringens förslag kommer merparten av förändringarna att rivas upp – innan de ens hunnit träda i kraft.
Förslaget innebär att en vikarie kommer att behöva ha varit anställd hos samma arbetsgivare i två år istället för 14 månader för att få rätt till fast jobb.
För att få förtur till fast jobb kommer det att krävas tolv i stället för sex månaders anställning.
Det kommer även att fortsätta vara fritt fram för säsongsanställningar.
Janne Rudén, Sekos ordförande, dömer ut förslaget.
– Jag frågar mig vad det är för nya jobb regeringen vill skapa. Det här bidrar till att trycka ner lägstalönerna och skapa ett B-lag på arbetsmarknaden.
De nya a-kassereglerna som klubbades igenom före jul slår särskilt hårt mot de säsongsanställda. Att då öppna upp fler ännu fler säsongsanställningar är märkligt, menar Janne Rudén.
– Det viktiga borde vara att försöka omvandla jobben i till exempel beläggningsbranschen till helårsanställningar.
Förslaget är just nu ute på remiss. Regeringen hoppas att förändringarna ska träda i kraft från 1 juli i år.