– Förslaget verkar lösa skatteproblemet, men det danska nettolönesystemet ger andra problem för anställda som är bosatta i Sverige: med a-kassa, sjukförsäkring och pensioner, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson.
– Vi råder därför till fortsatt försiktighet med att jobba på DIS-flaggade fartyg, innan frågan är helt utredd. Det svenska systemet kan idag inte hantera nettolösningar.
Det var i höstas som Sekotidningen kunde berätta om det skatteproblem som drabbat svenska sjömän som arbetar ombord på danska fartyg registrerade i Danskt Internationellt Skeppsregister, DIS. Flera personer hotades av skattesmällar på upp till 300.000 kronor.
Orsaken var ett glapp mellan de svenska och danska skattesystemen. Medan anställda på DIS-registrerade fartyg är skattebefriade i Danmark och därmed bara får nettolöner kräver svenska skattemyndigheter att en svensk ombordanställd måste skatta för sin inkomst.
De svenskar som anställdes i DIS-flaggade fartyg före år 2001 skattebefriades enligt ett särskilt beslut, som dock inte gällt dem som anställts senare. Trots det har dessa, fram till i höstas, fått besked från skattemyndigheten att de också omfattats av skattebefrielse.
Regeringsförslaget som är en översyn av reglerna för beskattning av sjöinkomst. Enligt förslaget ska också reglerna om sjöinkomstavdrag och skattereduktion utvidgas från att bara gälla på svenskregistrerade fartyg till att gälla fartyg i alla EU/EES-register.
Däremot innehåller förslaget ingenting om de så kallade jobbavdragen som missgynnar sjöfolk. (Se tidigare artikel ”Minimal skattesänkning för sjömän” 2006-12-15)
anita.fors@sekotidningen.se

Läs även: regeringens promemoria i sin helhet (i pdf-format)