Den 1 januari 2007 ändrades reglerna för så kallad överhoppningsbar tid – sjukskrivning, föräldraledighet eller studier – i arbetslöshetsförsäkringen. Då kortades den överhoppningsbara tiden från sju till fem år, något som många missade. Det ledde till att de fortsatte betala avgiften till a-kassan utan att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.
   LO och TCO ansåg att det inte är rimligt att den enskilda medlemmen ska kunna hålla reda på de krångliga regeländringarna. Därför krävde man att regeringen skulle finansiera en återbetalning av avgiften till alla som betalt avgiften sedan januari 2007 utan att ha rätt till ersättning.
   Nu säger regeringen nej till kravet. ”Det ankommer på den enskilde att hålla sig informerad om gällande regler”, skriver arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
   Regeringen anser inte heller att man begära att a-kassorna ska göra förhandsprövingar på om medlemmarna är berättigade ersättning eller inte, skriver TCO-tidningen.