– Det kan inte komma som någon överraskning att vi vill sänka kostnaderna, säger Håkan Friberg. Sverige har högre kostnader än andra europeiska länder.
Tomas Abrahamsson, Sekos vice ordförande, säger att det är helt nytt för facket att redarna vill ha ett svenskt internationellt register, så kallat bekvämlighetsregister.
– Ett register innebär i praktiken ett förbud för kollektivavtal och diskriminerande villkor för utländska besättningar. De vill inte ha avtal med oss, utan direkt med olika besättningar, säger han.
Håkan Friberg förnekar att redarna vill komma ur kollektivavtalen med de svenska facken. Däremot medger han att ett alternativ för att få ner kostnaderna är att ta in besättningar med lägre löner.
Enligt Tomas Abrahamsson utgör besättningskostnaden för redarna bara tio procent av de totala utgifterna.
– Om all personal gick i land och bara fick vatten och bröd så skulle det inte rädda branschen. De stora utgifterna är för bränsle och kapital. Det redarna behöver är frakter och det kan vi inte hjälpa dem med.
Enligt Seko har Sverige ett av Europas bästa statsstöd för sjöfarten, som bland annat slipper betala arbetsgivaravgifter. En modell som redarna vill behålla och som Håkan Friberg är nöjd med.
– Det räcker inte, vi måste ha ner kostnaderna ytterligare för att bli konkurrenskraftiga.
Svensk Sjöfartstidning rapporterade igår om den krisplan som Redarföreningen antagit. Mer utflaggning, svenskt register och avtal direkt med besättningar är några delar av planen. Seko betecknar förslagen som en krigsförklaring.
Frågan om ett svenskt internationellt register utreds för närvarande och ska vara klar den 31 mars 2010.
I mitten av december möts parterna, på Sekos initiativ, för att diskutera krisen för sjöfarten.