Genom en annonskampanj som leker med arbetsgivardrömmen om billigare arbetskraft, en rea på arbetare, vill Seko skapa debatt om rättvisa löner och anställningsvillkor.
Rean är inställd, är Sekos budskap till arbetsgivarna. Klyftorna mellan lågavlönade och höginkomsttagare får inte bli större.
På den nya webbplatsen www.arbetsgivarna.nu finns mer information att läsa under kampanjtiden.”