Allt uppdagades 2001 när tre före detta anställda i byggföretaget NCC läckte om kartellbildningen till Konkurrensverket. Konkurrensverket hade under en längre tid misstänkt att det förekom uppdelning av marknaden mellan de stora aktörerna. De gjorde en snabb gryningsräd och fann material som visade på ett organiserat samarbete mellan företagen.
Företagen stäms på 1.2 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift. De fyra största företagen, NCC Skanska, Vägverket och Peab, ska tillsammans betala merparten 1.1 miljarder.