– Om de smittats av en intagen under sitt arbete i Kriminalvården gäller försäkringen, säger Lars Baltzari, chef för juridik och information på Afa-försäkringar.
– Men det är först vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan som man får livränta som täcker inkomstbortfallet.
I fallet med förskollärare som nekats ersättning var att hon smittades av en kollega och då gäller inte arbetsskadeförsäkringen.
– Min uppfattning är att försäkringen alltid måste gälla om smittan har en koppling till arbetet, säger ombudsman Roal Nilssen. Det kan ju lika gärna vara så att en fånge smittar en kriminalvårdare som i sin tur smittar någon annan i personalen. Man ska inte behöva drabbas ekonomiskt, det räcker att man drabbas mänsklig när man smittas en allvarlig sjukdom.
Arbetsskadeförsäkringen kräver att smittkontakten ska ha förekommit i arbete vid sjukvårdsinrättning eller i arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittsam person. Vilket innebär kriminalvårdare som fått tbc genom kontakt med en intagen har ett försäkringsskydd.
Vid Svartsjöanstalten utanför Stockholm smittades både vårdare och intagna med tbc när en tbc-sjuk intagen vistades på anstalten. Men ingen har hittills utvecklat sjukdomen.
Av100 tbc-smittade insjuknar cirka 10.
Får de som ”bara” har smittats men inte utvecklat tbc ersättning?
– Vi har inte haft något sådant ärende och det får prövas den dagen vi får in det, Kristina Thorsson, skadereglerade vid Afa-försäkringar.
–Men för att man ska få ersättning för inkomstbortfall under sjukskrivningstiden ska man ha varit sjuk i minst 180 dagar och arbetsgivaren ska vara vållande till skadan.