Avsikten med det nya centret är att resurser snabbt ska kunna sättas in vid exempelvis naturkatastrofer.
Satsningen är en del av de utlovade ersättningsjobben då A9 läggs ner. Enligt planerna ska man kunna vara igång med snabba hjälpinsatser någon gång under 2006.