PTS har haft regeringens uppdrag att upphandla betaltjänster på de platser i landet där Svensk Kassaservice stänger kontor och marknaden inte erbjuder betaltjänster. PTS egen bedömning har lett till avtal på 15 orter.
I takt med att Svensk Kassaservicekontoren stänger ska Ica-banken och Kuponginlösen ta över tjänsterna i Karesuando, Kainulasjärvi, Kangos, Övre Soppero, Skaulo, Ljungdalen, Klövsjö, Nämdö, Sandhamn, Skälvik, Ingmarsö, Fredriksberg, Särna, Lesjöfors och Vittangi.
Den 1 december tar ICA-banken och Kuponginlösen AB över ansvaret för betaltjänsterna för 73 landsbygdsområden i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Östergötland. Även i framtiden förmedlas tjänsterna av lantbrevbärarna.
Avtalet gäller i sju år och kostar staten 189 miljoner kronor exklusive moms.
Svensk Kassaservice avvecklar samtliga kontor successivt under andra halvåret 2008. Idag finns 370 Svensk Kassaservice-kontor och 130 partner till Svensk Kassaservice i Sverige. Den 1 juli tar Nordea över 76 kontor.