Under flera år har efterfrågan av betaltjänster över disk minskat. Sedan den 1 januari år 2000 har antalet transaktioner hos Svensk Kassaservice minskat med 65 procent. Och volymerna beräknas minska med 15 procent per år i framtiden.
Under hösten kom också beskedet att Föreningsbanken sagt upp avtalet med Svensk Kassaservice från årsskiftet. Såväl Föreningsbanken som Nordea har istället slutit avtal med livsmedelskedjan ICA. Nu har också Migrationsverket gått samma väg.

I dag redovisar PTS två framtidsscenarier; ett från Svensk Kassaservice själva och ett PTS.
Svensk Kassaservice förslår en successiv avveckling, där det rikstäckande ansvaret byts mot ett glesbygdsansvar den 31 december 2010 för att vara fullt avvecklat den 31 december 2015.
PTS räknar med en snabbare avveckling. Under förutsättning att Posten snabbt får besked om att deras lagstadgade ansvar för de rikstäckande betaltjänsterna upphör, står andra aktörer beredda menar de. Det handlar om livsmedelsbutiker, bensinstationer, Svenska spel och ATG-ombuden med flera.

Enligt PTS scenario kan Svensk Kassaservice vara avvecklat redan den 31 december 2008.
PTS räknar nämligen med att det räcker med en omställningsperiod på ett och ett halvt år, från det att riksdagen fattat beslut om att lyfta bort betaltjänstansvaret från Posten.
Ju snabbare avveckling desto billigare för staten, menar PTS, och redovisar tre alternativ:
En avveckling till 31 december 2008 kostar totalt 1.430 miljarder kronor. En avveckling till 31 december 2009 kostar totalt 1.580 miljarder kronor. Och en avveckling till 31 december 2010 kostar totalt 1.590 miljarder kronor.
Att avveckla verksamheten enligt Svensk Kassaservice modell, till den 31 december 2015, kostar staten 1.800 miljarder kronor
Svensk Kassaservice har idag 1.700 anställda på 380 egna kontor.
anita.fors@sekotidningen.se

Hela rapporten kan hämtas på www.pts.se.”