Just nu pågår en översyn av alla utlandsflaggade ropaxfärjor (roro-färjor som också tar passagerare) som går i trafik på svenska hamnar. Orsaken är den estniska färjan Fantaasia som vid en inspektion i Göteborg i november fick så allvarliga anmärkningar att hon belades med nyttjandeförbud.
Det är de vattentäta dörrarna som nu är utsatta för en särskild granskning. De som installerades före den 1 februari 1992 och som inte har uppgraderats till de nya reglerna kan bli rena dödsfällor.
– Det är bokstavligt talat en överlevnadsfråga för fartyget. Elinstallationerna på de gamla fartygen är så konstruerade att dörrarna kortsluts om det kommer in vatten i fartyget när de inte är stängda. Då kan dörrarna bara stängas med handkraft, säger sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson.
Den svenska tolkningen av sjösäkerhetsreglerna är därför att fartyg med sådana dörrar måste ha alla vattentäta dörrar stängda under gång.
I Göteborgs sjöfartsinspektionsområde, där Fantaasia nu går i trafik, är man klara med kontrollerna. Inom området finns ett 10-tal ropaxfärjor.
– Det ser väldigt bra ut här. Alla andra färjor har uppgraderat sina vattentäta dörrar och Fantaasia måste ha dörrarna stängda till sjöss. Det är klockrent, säger överinspektör Christer Ingelsten.
I Malmö inspektionsområde är situationen densamma. Ett 35-tal ropaxfärjor går i trafik på hamnarna inom området.
– Vi har följt upp och har koll på våra ropaxfärjor. Det är bara ett frågetecken kvar att räta ut, det är en ny färja, Wilona, som går i trafik för Unity Line. Men hon är ombyggd på 2000-talet så vi förväntar oss inga problem där, säger överinspektör Gunnar Zahlée.
Samtidigt konstaterar han att de tvingas acceptera att de danska sjöfartsmyndigheterna har gett den danskflaggade Bornholmsfärjan dispens att köra med öppna vattentäta, trots att färjan har kvar det gamla elsystemet. De har en annan tolkning av sjösäkerhetsreglerna.
Problemfärjorna finns inom Stockholms sjöfartsinspektionsområde.
– Vi har hunnit med att kontrollera sex av de 17-18 färjor vi har att kontrollera. Fyra av dem har problem eftersom de inte har uppgraderat sina elsystem för de vattentäta dörrarna, säger överinspektör Fredrik Almlöv.
De fyra fartygen är Vana Tallin, Regina Baltica och Mariella som går i trafik på Stockholm samt Scandinavia som trafikerar Nynäshamn.
• Varför finns problemfärjorna på ostkusten?
– Det vet vi inte. Kanske är det så att färjorna på syd- och västkusten är nyare. Vi har börjat titta på åldersstrukturen, säger Fredrik Almlöv.
Svenska Sjöfartsinspektionen kommer nu att ta upp frågan om tolkningen av regelverket vid IMO:s sjösäkerhetsmöte i London till våren.