Detta nummer handlar mycket om den avtalsrörelse vi går in i efter nyår, Rättvisekamp -07. Bland annat är avtalsssekreterare Sven Olof Hellman intervjuad, och vi skriver om de omkring 25 riksavtal som är aktuella att förhandla om på central nivå.