När Linx la ner sin trafik av lönsamhetsskäl försvann den direkta tågförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Det norska bolaget Ofotbanan säger sig nu vilja starta trafik mellan de två huvudstäderna.
Problemet är att SJ och NSB har ensamrätt till trafiken, på var sin sida av gränsen. NSB är berett att låta Ofotbanan köra och norska regeringen kan tänka sig att slopa NSB:s ensamrätt, förutsatt att samma sak sker på svensk sida.
Där är SJ måttligt intresserat av konkurrens på den lönsamma sträckan Stockholm – Karlstad och infrastrukturminister Ulrica Messing vill avvakta. Hon säger i en kommentar att den transportpolitisk proposition som regeringen lägger fram i vår kommer att behandla trafikeringsrätterna för persontrafik på järnväg.
–Vi bereder just nu olika förslag som lagts fram i frågan och det är för tidigt att idag säga vart vi kommer att landa.