Motiveringen lyder: ”Klubben har i samverkan med arbetsgivaren på ett föredömligt sätt skapat en bättre arbetsorganisation där man satt arbetsmiljöfrågor i fokus. Arbetet har lett till ökad säkerhet, bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro.”
– Kul att LO-distriktet uppmärksammar den psykosociala arbetsmiljön, säger Ulf Brandt från klubben.
Priset delas ut för femte året och prissumman är på 10.000 kronor.